09.00 INDEX ยุทธวิธี ‘ลับ’ ธรรมนัส พระพรหมเผ่า เปิดช่องถอย ประวิตร ‘ลอยตัว’

09.00 INDEX กลอุบาย ‘ลับ’ ธรรมนัส พระพรหมเผ่า เปิดช่องถอย ประวิตร ‘ลอยตัว’
เพราะเหตุไร พรรคเศรษฐกิจไทย ก็เลยเดิน “เกม” เพื่อกำจัด พล.อำเภอวิชญ์ เทวดาช้างในอยุธยา ออกไปจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค
เป็นเนื่องจากว่า “แนวทางการ” ดำเนินการที่ไม่บางทีอาจก้าวไปร่วมกันได้
เป็นเนื่องจาก พล.อำเภอวิชญ์ เทวดาช้างในอยุธยา ติดความคุ้นเคยในแบบทหาร ก็เลยคิดจะสั่งซ้ายหัน ขวาหัน สะท้อนการกุมอำท้องนาหน้าจอปิ้งเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
เป็นเนื่องจากว่าการขัดกันในเรื่อง “กรรมวิธีการ” ระหว่าง พล.อำเภอวิชญ์ เทวดาหัสดีในอยุธยา กับ ร้อยเอกธรรมนัส พระพรหมเผ่า ขยายตัวรวมทั้งพัฒนากระทั่งไม่บางทีอาจลอมชอมกันได้
อย่างกับการจัดการให้ พล.อำเภอวิชญ์ เทวดาหัตถีในอยุธยา พ้นไปจากสถานะที่หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยจะเป็นการไม่ไว้ หน้า พล.อำเภอประวิตร วงษ์กาญจน์
พอๆกับเป็นการการันตีอย่างเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมว่า อำนาจการนำโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดข้างในพรรคเศรษฐกิจไทยอยู่ในมือของ ร้อยเอกธรรมนัส พระพรหมเผ่า แล้วอย่างสัมบูรณ์
ไร้อำนาจไม่ว่าจะมาจาก พล.อำเภอวิชญ์ เทวดาหัสดีในอยุธยา ไม่ว่าจะมาจาก พล.อำเภอประวิตร วงษ์กาญจน์ ยังคงอยู่
โดยความเป็นจริงแล้ว นี่เป็นกลอุบายอันแยบคายยิ่งจากระดับ “ร้อยเอก”
มีความสำคัญจำต้องจับตาติดตามหน้าที่แล้วก็การขยับตัวของ พล.อำเภอประวิตร วงษ์ทอง อย่างใกล้ชิด
เหตุเพราะยังมีสายสัมพันธ์อยู่กับ ร้อยเอกธรรมนัส พระพรหมเผ่า
เนื่องด้วยการนำข้างในพรรคพลังประชากรเมืองยังเป็นของ พล.อำเภอประวิตร วงษ์กาญจน์ หน้าที่ของ นายสันติภาพ พร้อมพัฒน์ นายสุชาติ ดูกลิ่น นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ อาจมีมากเพิ่มขึ้น แม้กระนั้นก็ไม่เท่าในสมัย ร้อยเอกธรรมนัส พระพรหมเผ่า เป็นเลขาธิการ
ทุกเข้าสู่ของ ร้อยเอกธรรมนัส พระพรหมเผ่า ทุกก้าวเข้าสู่ของพรรคเศรษฐกิจไทยเป็น ผู้กระทำรุยทางสบายสำหรับการขยับเขยื้อนในจุดอันต่างไปจากที่เคยปฏิบัติเมื่อก.ย. 2564
ทำให้มือของ ร้อยเอกธรรมนัส พระพรหมเผ่า ที่ยื่นไปยังพรรคขนาดเล็ก และยังรวมไปถึงไปยัง “ด้านใน” ของพรรคพลังประชากรเมืองราบรื่น
รวมทั้งเปิดช่องให้ พล.อำเภอประวิตร วงษ์ทอง ลอยตัว
การรบทัพจับศึกของพรรคเศรษฐกิจไทย การรบทัพจับศึกของ ร้อยเอกธรรมนัส พระพรหม เผ่า ก็เลยไม่ได้เป็นการศึกที่ดำเนินไปในความว่างหรืออย่างที่ บางบุคคลในรัฐบาลดูอย่างหมิ่นแคลนลาน
ตรงกันข้าม ผสานพลัง “ข้างใน” กับพลัง “ด้านนอก”
เปิดการรุกตั้งแต่ร่างพรบ.งบประมาณรายการจ่ายรายปีงบประมาณ ราวๆ พุทธศักราช2566 ร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านสุดกำลัง
ปลายหอกเป็นเลิศอก พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อย