แห่ส่องเลขเด็ด ธูปมงคล กึ่งกลางพิธีการเทปูนหล่อพระสังกัจจายน์ องค์ใหญ่สุดในจังหวัดอุดรธานี

แห่ส่องเลขเด็ด ธูปมงคล กึ่งกลางพิธีการเทปูนหล่อพระสังกัจจายน์ องค์ใหญ่สุดในจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์66 นักข่าวกล่าวว่า ที่วัดไอ้ไข่บันดลสินทรัพย์ วัดศรีทรงธรรม บ้านหนองกล้า ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดจังหวัดอุดรธานี ได้มีพิธีการเทปูนหล่อพระสังกัจจายน์เรียกทรัพย์สมบัติ (พระภควัมปตำหนิ) ซึ่งเป็นองค์ใหญ่องค์แรกในจังหวัดจังหวัดอุดรธานี โดยจะติดตั้งที่วัดที่นี้

โดยวันนี้มีสายบุญเดินทางมาช่วยเหลือกันผสมปูน โดยตั้งแถวเรียงเป็นสองแถวขนถังปูนไปเทปูนหล่อพระสังกัจจายน์เรียกสินทรัพย์องค์ใหญ่องค์แรกในจังหวัดจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นมงคล โดยในเมษายน 66 นี้พระคุณครูสุริยันต์ โฆสปญฺโญ ที่วัดป่าวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคามจะเดินทางมาประกอบพิธีเบิกเนตรพระสังกัจจายน์เรียกสมบัติพัสถานที่วัดศรีทรงธรรมที่นี้

แม้กระนั้นคอสลากกินแบ่งไม่พลาดส่องสายตาหาเลขเด็ด มองดูไปที่ธูปมงคลในผลมะม่วงที่โต๊ะเส้นไหว้ มองเห็นแจ่มแจ้ง 897 นำไปลุ้นโชคใหญ่ในวันที่ 1 มี.ค.66 นี้