เฮ! ฤดูร้อนเลยจุดพีคแล้ว กรมอุตุฯ เฉลยคำตอบเหตุ ‘บางนา’ ดรรชนีความร้อนพุ่งสุดในกรุงเทพมหานคร